Àrees de debat

Àmbit de debat 1: Girona, capital cultura europea. Girona, ciutat del teatre

Un dels objectius de la Fundació Ciutat Invisible és convertir Girona (entenent Girona com a pol d'atracció que va dels Pirineus a la costa), a mig termini, en una autèntica capital cultural europea que tingui com un dels seus eixos vertebradors les arts escèniques.

Àmbit de debat 2: El lligam cultura - ciutat i el lligam ciutat - Temporada Alta

Algunes manifestacions culturals, generalment festivals de periodicitat anual, es converteixen en l'eix vertebrador de l'economia d'algunes ciutats.

Àmbit de debat 3: La relació cultura i societat i la generació de nous públics

La cultura només es pot entendre com un element d’integració i cohesió social. Es presenta, en moltes accepcions, com a sinònim de civilització, un terme relacionat amb la idea de progrés.

Àmbit de debat 4: El turisme cultural: formes d'impuls a Girona

El nombre de turistes a Girona ha augmentant molt els darrers anys, (el nombre de consultes a les oficines de turisme ha crescut un 39% de gener a agost de l'any passat) però no s’ha aconseguit un nivell alt de pernoctacions a Girona ciutat ni a les comarques properes.

Àmbit de debat 5: El mecenatge i els incentius a la cultura. El retorn a les empreses

Les aportacions públiques pel finançament del sector cultural seran cada cop més minses. El preu de les entrades, hores d’ara, difícilment absorbeix els costos directes de la realització d’un espectacle. Tanmateix la cultura és generadora de valor afegit tant des del punt de vista social com econòmic.

Àmbit de debat 6: El consum cultural i els canvis de comportament social

El Festival Temporada Alta té una repercussió social i econòmica molt important en l’àmbit gironí i ha comportat un incipient canvi de comportament en el sector serveis (per exemple amb l’ampliació de l’horari de cuina d’alguns restaurants).