Membres

 

CercleCTweb

 

Els membres d’El Cercle CT són els següents:

 

• Jan Andreu – Gerent de Garatge Andreu.

• Marc Coll – Cofundador de Sixtemia.

• Agustí Codina - Vicepresident primer de la Fundació Ciutat Invisible.

• Josep Domènech - Patró de la Fundació Ciutat Invisible.

• Sergi Loughney – Patró de la Fundació Abertis.

• Miquel Molins – President - director de la Fundació Banc de Sabadell

• Marta Montalban - Secretària de la Fundació Ciutat Invisible.

• Jaume Nadal - Patró de la Fundació Ciutat Invisible.

• Joaquim Nadal - President de la Fundació Ciutat Invisible.

• Maria del Mar Nogareda -  Consellera d’Hipra.

• Susana Palau – Director de Susana Palau Farmàcia.

• Enric Paredes – Administrador d’Assessoria Paredes.

• Marcel Prunera – Conseller Guinot Prunera.

• Manel Puig - Administrador de Dispuig.

• Montserrat Roche - Consellera de Dolmi.

• Salvador Sunyer - Vicepresident segon de la Fundació Ciutat Invisible.

• Manel Xifra - Patró de la Fundació Ciutat Invisible.